Л. Рон Хабард

Toj e еден од најсаканите хуманитарци во последните сто години и ништо не може посоодветно да го претстави Л. Рон Хабард, од неговата едноставна изјава која гласи:

„Јас сакам да им помагам на другите, и најголемо задоволство во животот ми причинува, кога ќе видам како некој се ослободува од сенките што му ги помрачуваат деновите.“

Тоа што ја потврдува оваа изјава се сите луѓе кои сега живеат подобар живот токму поради фактот дека тој постоел. Тука спаѓа и огромниот број на оние кои се спасиле од зависноста, благодарение на програмите за едукација и рехабилитација на Нарконон. До овој момент, Нарконон е претставен во повеќе од триесет нации на сите континенти. Како резултат на тоа, г. Хабард има добиено бројни награди од разни светски влади – меѓу кои и признанието од Обединетите Нации, за неговиот хуманитарен придонес.

Сепак најголемата потврда за Л. Рон Хабард се чудата од неговите дела и милионите луѓе кои ги пренесуваат тие дела со секој изминат ден.

За Дополнителни Информации Посетете ја:
www.lronhubbard.org